Ediční plán nakladatelství FABULA

na rok 2001

 

Herbert Witzenmann: Rozhodnutí

Stojíme dnes před třemi rozhodnutími: dáme sociálnímu životu smysl, nebo ho budeme utvářet beze smyslu? Převezmeme odpovědnost za Zemi, nebo se jí budeme dále vyhýbat? Budeme používat a rozvíjet svou schopnost poznávání, nebo ji budeme i nadále popírat?

Rudolf Steiner: O podstatě včel, kosmická chemie

V patnácti přednáškách pro dělníky na stavbě Goetheana líčí Rudolf Steiner poutavou formou skryté souvislosti života včel a dalšího hmyzu a jejich vztah k bytosti člověka. V několika přednáškách se zabývá kosmickými procesy spojenými s jednotlivými chemickými prvky.

Monika Prokopová: Křišťálová studánka

Kazeta s básničkami, říkadly a rozpočitadly, určená jako pomůcka pro učitelky mateřských škol. Vychází z prvků waldorfské pedagogiky. Básně jsou členěny do několika oddílů: k pečení, prstové hry, k pohádkám, roční období, rozpočitadla, k malování, pohybové hry atd.

Eike Braunroth: Kooperace s přírodou

Už několik desetiletí bezúspěšně bojujeme s armádou škůdců našich zahrad. Eike Braunroth vyvinul zcela novou metodu harmonického soužití s nimi. Láskyplný přístup k ostatním živým tvorům se ukázal jako nejlepší metoda k vypěstování zdravých plodů. Přistupovat s láskou k tzv. škůdcům však vyžaduje duchovní výcvik.

Rudolf Steiner: Lékařství podle duchovní vědy

Léčení člověka jako duševně-duchovní bytosti, využití rostlin a sil planet a kovů, působení smyslů, příčiny chorob, eurytmie, respektování vývojových stupňů člověka v lékařství, úloha ženského a mužského prvku, solný, merkuriální a sulfurický proces.

Hněv, stres, nervozita, deprese — jejich léčení

Člověk je dnes nazírán jen jako hmota, duševní problémy se „léčí" utlumujícími medikamenty. Jak ale skutečně pomoci člověku jako duší a duchem obdařené bytosti, trpí-li nervozitou, stresem nebo depresí? Kniha přináší příspěvky různých anthroposofických autorů, včetně přednášky R. Steinera o okultním významu hněvu. Jako terapeutický prostředek obsahuje i obrazy Raffaelových madon.

Ema Grafová: Vaříme z obilí v rytmu sedmi dnů týdne

Kniha receptů obilné kuchyně. Ukazuje souvislost mezi jednotlivými druhy obilovin a kvalitami sedmi dnů v týdnu. Dává návod, jak tuto souvislost prakticky využívat a jak svou výživu začlenit do rytmického dění v kosmu.

Rudolf Steiner: O iniciaci/Práh duchovního světa

Co je iniciace, jakými prostředky jí dosáhnout, jaká provádět cvičení, jak překročit práh duchovního světa. Duševní příprava na iniciaci a na setkání se Strážcem prahu. Rozdíl mezi láskou zde na zemi a v duchovních světech. Kniha obsahuje verše z mysterijních dramat a vlastnoruční skicy Rudolfa Steinera.

Poznámka: Ediční plán je bez záruky, názvy jsou zatím pracovní, pořadí knih je orientační.

Zpět na úvodní stranu

 

Štěstíčko | Časopis | On-line knihkupectví Štěstíčko