Nabídkový list nakladatelství FABULA

 

Nakladatelství FABULA nabízí k prodeji tyto knihy:

 

 
Rudolf Steiner: Pozemské umírání a světové žití

Kniha o vztahu živých a zemřelých, co mohou udělat žijící lidé pro zemřelé, jak se lze dostat do spojení se zemřelými, proč je vztah s nimi tak důležitý, jak jim můžeme pomáhat, co je předčítání mrtvým, jak může zemřelý naslouchat, jak mohou bytosti vyšších hierarchií působit na zemřelé.

ISBN 80-238-4027-4, 105 stran, vazba, 128,- Kč


Rudolf Steiner: Člověk a vesmírné slovo

Kniha o vztahu člověka a přírody a přírodních bytostí je doplněna třinácti barevnými tabulemi Rudolfa Steinera. Uměleckost jako princip poznání, vztahy člověka k planetární soustavě, karmické zadlužení člověka vůči Zemi, metamorfózy vývoje Země, zduchovňování hmoty motýly a ptáky, elementární bytosti přírody, duchovní proces růstu rostlin a jak to vše působí na člověka, procesy výživy, nemoci a léčebné postupy, pedagogické umění a terapie, prameny morálně duchovních sil v lidstvu — to vše je obsaženo v této knize.

ISBN 80-238-4026-6, 240 stran, vazba, 228 Kč


Novalis: Pohádka o Erótovi a Fábule

Kniha, která ukazuje vývoj lidské duše a cestu současného lidstva od rozumu hlavy k rozumu srdce, je zároveň prvním stupněm k zasvěcení, pokud najdeme k ní ten správný klíč. V Pohádce je skrytý hluboký okultní smysl a moudrost. Kniha obsahuje rovněž Poslední proslov Rudolfa Steinera a ob-sáhlý komentář k Pohádce o významu hledání nové Sofie jako ženského duchovního aspektu vývoje.

ISBN 80-238-3755-2, 165 stran, vazba, 158 Kč


Michael Rist: Trojčlennost a svoboda člověka

Kniha nese podtitul Cesta od konkurence k sociální ekonomii. Autor hledá možnosti aplikace Steinerovy ideje trojčlennosti sociálního organismu v každodenním životě. Rist také přemýšlí, jak se člověk stane sociální bytostí a zda a jak se může stát bytostí svobodnou.

ISBN 80-238-5150-0, 142 stran, vazba, 158 Kč


Rudolf Steiner: Národohospodářský kurz

Kniha překvapivě aktuálním způsobem pomáhá řešit současné problémy v ekonomice. Autor líčí ekonomickou praxi jako proces skutečně živého sociálního organismu, který plyne a vyvíjí se. Již r. 1922, kdy byly přednášky předneseny, autor hovořil o zákonitostech globalizace světové ekonomiky, o hromadění kapitálu v půdě, jak tvořit asociace k vyrovnávání poruch v hospodářském procesu, že hospodářské myšlení nestačí držet krok s vývojem, základ altruismu (myšlení na druhého) spočívá v dělbě práce, že peníze jsou realizovaným duchem a další.

ISBN 80-902829-0-3, 239 stran, vazba, 198 Kč


Ursula Burkhardová: Dobré sny pro planetu Zemi

Autorka je od narození nevidomá a věnuje se pedagogice. Knížka, která vychází z myšlenek Rudolfa Steinera, je komponována do několika celků. První část obsahuje pojednání o tom, jak působí pohádky na dětskou duši. Druhá část obsahuje autorčiny vlastní příběhy pro malé i větší děti. Velmi krásné je Kamenné políčko. Hlavními postavami jsou skřítkové, víly a další bytosti. Poslední část knihy nese název Karlík aneb setkání s gnómem a autorka v ní popisuje své zážitky s onou částí reality, která zůstává vidomým většinou skryta.

ISBN 80-902829-1-1, 204 stran, vazba, 180,- Kč


Rudolf Steiner: Tajemství prahu

Autor líčí v této knize duševní a duchovní děje probíhající v každém člověku, který cvičeními a medi-tacemi usiluje o sebepoznání a dosažení duchovních světů. Kniha je také mistrným psychologickým rozborem, který nám bude pomáhat překlenout problémy současného duševního života, jako je vztah zesíleného rozumu a cítění, vztah rozvíjení lotosových květů (čaker) a morálky, poznáme co je ahri-manské tvoření našeho dvojníka, luciferského ducha mládí, vznik duchovního dítěte, správné a ne-správné pojetí lásky, cestu k druhé vlastní bytosti člověka, zážitky minulých životů, luciferský a ahri-manský živel v umění, okultní zamilování jako poblouznění lidské duše, prožitek světové půlnoci atd.

Kniha obsahu motivy oken Goetheana a související verše mysterijních dramat Rudolfa Steinera a pojednání o jejich zvláštním spojení.

ISBN 80-902829-2-X, 229 stran, vazba, 198,- Kč


Rudolf Hauschka: Člověk a výživa

Autor, zakladatel farmaceutické a kosmetické firmy Wala, vychází ve svých pojednáních o působení jednotlivých druhů potravin na tělo, duši a ducha z nauky a metod Rudolfa Steinera. Knížka obsahuje praktické dietetické pokyny. Naleznete zde vysvětlení, jaký je rozdíl mezi pozemskou a kosmickou výživou a proč je ten rozdíl tak důležitý, jaký bude nový věk lidské výživy, jaký vliv má na člověka rostlinná a živočišná strava, jaký je vztah člověka k cukru a soli, k mléku a medu, kávě, čaji a alkoholu, jak pochutiny mění vztah duše a ducha, kdy člověk sahá po cigaretě, jedy ve výživě, správné a nesprávné procesy kuchyňské úpravy - a objevíme Kámen mudrců?

ISBN 80-902829-4-6, 290 stran, vazba, 228,- Kč


Rudolf Steiner: Okultní pečetě a znamení

Kniha obsahuje barevné reprodukce známých okultních pečetí Rudolfa Steinera jako důležitých meditačních znaků a také oken Goetheana. Protože se jedná o formy, které jsou přítomné ve světě éterické substance, který nás obklopuje, mají tyto formy na nás mimořádný vliv. Působí přímo na síly, které jim v našem éterickém těle odpovídají a které dřímají v každém člověku. Proudy našeho éterického těla tak do sebe získávají jiné pohyby, než obvykle, podle toho, na který z těchto znaků nebo obrazů se díváme nebo meditujeme. Působení má uzdravující, oživující účinek.

ISBN 80-902829-3-8, 120 stran, vazba, 198,- Kč


Maria Thunová: Zahrada podle kosmických rytmů

Celobarevná kniha, v níž autorka známých Výsevních dnů přehledně prezentuje svoji metodu pěstování květin, zeleniny a ovoce podle rytmů kosmu, postavení hvězd, slunce a měsíce. Prakticky ukazuje a vysvětluje Steinerovu metodu přípravy biologicko-dynamických preparátů, jak jimi ošetřovat rostliny, jaké jsou homeopatické metody hubení plevele a škůdců, jak sít a sklízet v souladu s kosmickými rytmy, jak připravovat kompost a další.

ISBN 80-902829-5-4, 150 stran, brož., cca 220 - 230,- Kč


Zpět na úvodní stranu

 

Štěstíčko | Časopis | On-line knihkupectví Štěstíčko