CO JE FENG SHUI

Feng Shui je čínské umění, resp. nauka o bydlení, stará čtyři tisíce let. V této době se učení Feng Shui praktikovalo hlavně v císařských palácích. Mistři Feng Shui vybírali již při stavbě nejvhodnější místa pro císařské ložnice, obřadní sály, meditační místnosti a přijímací prostory.

Protože lidé se v té době živili převážně zemědělstvím, poskytovaly jim vědomosti o světových stranách i zásadní informace nutné pro přežití. Málokdo z chudých zemědělců měl dost prostředků na to, aby zaplatil mistra Feng Shui, který by mu vybral nejvhodnější polohu pro dům nebo pole. Proto se i chudí lidé začali vzdělávat v těchto dovednostech, aby pomohli přežít své rodině a příbuzným pomocí rad a nápravných prostředků z Feng Shui. V souladu s přírodními zákony a v harmonii s přírodou budovali svá pole, chatrče a vesnice. Díky tomu se učení Feng Shui rozšířilo nejdříve do Číny a s příchodem civilizace a migrace obyvatel i do dalších zemí.

Feng Shui se neustále vyvíjí a proto je možné jej aplikovat i v dnešní době, kdy zemědělství není již hlavním zdrojem obživy. V Číně i ostatních asijských státech není možné provést jakoukoliv zásadnější transakci bez porady s mistrem Feng Shui. Ať už jde o koupi nového domu, zřízení restaurace nebo kanceláře. Učení Feng Shui vychází ze znalosti světových stran a jejich vlastností. Na základě těchto znalostí je možné umístit jednotlivé místnosti v domě do nejvýhodnějších poloh ještě ve stadiu architektonického výkresu. Řešení je ale možné i u všech ostatních domů, bytů, nebo kanceláří. Pomocí tzv. "nápravných prostředků", je možné zlepšit spánek v ložnici, zharmonizovat rodinné vztahy, nebo do restaurace přivést více hostů.

nahoru