ŘEŠENÍ I PRO VÁS

Ať už si uvědomujete, nebo ne, prostředí, ve kterém žijete a pracujete vás ovlivňuje. Místnosti, budovy i pozemky žijí svou vlastní energií a vlastnostmi. Pomocí Feng Shui je možné tyto pozitivní vlastnosti využít ve svůj prospěch a potlačit vlastnosti negativní.
Na tomto místě najdete odpovědi na následující otázky:

 
Co je Rozbor Feng Shui
Je nutné vyměnit nábytek, nebo posunout příčky v bytě?
Je možné provést Rozbor i pro panelákový byt?
Musí se pro nápravu přestěhovat místnosti?
Je plánek Rozboru FS srozumitelný pro laika?
Musím mít nějaké zvláštní znalosti pro fungování FS?
Má učení FS souvislost s magií?
Je možné, že v mém bytě jsou nápravné prostředky?
Mohou dva lidé, kteří cítí místnost jinak najít řešení?
Sousedé dělají hluk, existuje řešení s FS?
 

PŘÍKLAD Možná si myslíte, že jste ve svém bytě prožili jen hezké chvíle, příjemná setkání a proto i energie bytu musí být pozitivní. Nevíte ale nic o předchozích nájemnících ani o stavební firmě, která dům stavěla.
Pocity, emoce a další nejrůznější druhy energie zůstávají a ovlivňují všechny, kteří do bytu vstoupí. Pro všechny tyto situace má Feng Shui řešení, které "vyčistí" váš byt a vám pomůže vydechnout si.
Znáte to všichni - první dojmy. Určitě už se vám stalo, že jste přišli do místnosti, která, přestože byla uklizená a čistá, vyvolávala ve vás stísňující pocity, neklid - prostě chuť sebrat se a jít pryč. Možná, že stejný dojem máte i ve své kanceláři, obýváku, nebo ložnici.
Opačným příkladem je pozitivní pocit, z místnosti nebo domu, kde jste prvně v životě, ale i přes to, se tam cítíte jako doma. Mnoho z nás aplikuje nápravné prostředky a další pozitivní pomůcky podvědomě na správná místa a díky tomu vzniká pocit klidu, pohody a harmonie. Obraz domu, bytu i kanceláře je i obrazem toho, kdo tam bydlí nebo pracuje. Naproti tomu ten, kdo má nějaký problém, podvědomě jej zobrazí i v zařízení bytu nebo kanceláře.


PŘÍKLAD
V té části kanceláře, která má vliv na kariéru v zaměstnání je negativní dekorace, nevhodný obraz, apod. Přestože se majitel kanceláře snaží např. o profesní postup, usiluje o povýšení apod., energie z nevhodné dekorace mu to neumožní a tím vzniká začarovaný kruh. Nápravné prostředky vhodně umístěné pomohou řešit tuto situaci a tím i zrušit bludný kruh" neustálého snažení bez výsledků. S čím vám může Feng Shui pomoci? Feng Shui má podle světových stran vliv na všechny oblasti života.
Záleží jen na vás, kterou z těchto oblast chcete posílit, vylepšit, nebo naopak potlačit. Podnikatelské úspěchy, mezilidské vztahy, bohatství, rodičovství, rádci a přátelé - to jsou jen namátkou některé z vlastností, na které má Feng Shui vliv, které dokáže zlepšit a podpořit. - konečně klidný spánek v ložnici, kde jste nemohli dlouho usnout - zlepšení vztahů s rodiči, s dětmi, se šéfem, nebo s hádavým sousedem od vedle - úspěch v zaměstnání, profesní postup - nová zakázka pro vaší firmu - setkání s přáteli, na které vám stále nějak nezbýval čas - cestování - pocit pohody v bytě, kde jste se stále cítili nesví, unavení, neklidní - více hostů ve vaší restauraci - zlepšení zdravotních problémů a potíží


Co je rozbor nahoru
Každý byt, dům, kancelář apod. je rozdělen do tzv. sektorů podle světových stran. Jednotlivé sektory - světové strany, ovlivňují různé situace, vztahy, majetkové poměry, tvůrčí schopnosti apod. Z rozboru se dozvíte vlastnosti jednotlivých stran, i možnosti jak tyto vlastnosti posílit, potlačit nebo vylepšit. Jednoduchým způsobem je zde popsáno, jak na to a jaké použít nápravné prostředky. To vše s přihlédnutím k interiéru i k požadavkům obyvatel. Součástí rozboru je jednoduchý plánek, ve kterém jsou přesně vyznačeny jednotlivé sektory a současně i místa, kam umístit nápravné prostředky. Podle vašeho zadání je možné se při rozboru Feng Shui zaměřit i na zcela konkrétní a specifické problémy.
Tímto způsobem je možné zlepšit situaci doma, v zaměstnání, v obchodě, restauraci, v jednotlivé místnosti, nebo v celé budově, vždy podle požadavků. Jak a co je potřeba vylepšovat, nebo měnit? Záleží jen na vás, které vlastnosti a situace budete chtít pomocí rad z Rozboru Feng Shui měnit, vylepšovat, potlačovat apod. Můžete pomocí nápravných prostředků ovlivnit například jen oblast podnikatelských úspěchů a teprve po dosažení tohoto cíle můžete vylepšovat oblast vztahů, rodičovství apod. Možná je vaší prioritou cestování a kariéra je až na druhém místě. I pro tuto situaci nabízí Feng Shui řešení.
Součástí Rozboru Feng Shui jsou vždy i rady a popisy nápravných prostředků, které jsou pro konkrétní situaci nejvhodnější. K čemu jsou nápravné prostředky, kde se dají koupit, kolik stojí? Nápravné prostředky jsou pomůcky pro posílení vlastností jednotlivých sektorů. Protože harmonizace a vylepšení, které Feng Shui nabízí by měly být vždy v souladu s okolním světem, není potřeba žádných zvláštních pomůcek ani předmětů. Nápravným prostředkem může být rostlina, rodinná fotografie, dárek od partnera, nebo akvarium s rybičkami. Záleží jen na tom, aby byly na vhodném místě, kde jako nápravné prostředky mohou přinést největší užitek. Všechny možnosti nápravných prostředků jsou vždy uvedeny v Rozboru Feng Shui, spolu s vlastnostmi, které posilují, ovlivňují apod. Současně je v Rozboru Feng Shui uvedeno několik možností nápravných prostředků, tak, aby byly vždy v souladu s obyvateli i svým okolím.


Je pro dosažení optimálního výsledku nutné vyměnit nábytek, nebo posunout příčky v bytě? nahoru
Ne. Rozbor Feng Shui vždy nabízí taková řešení, která jsou jednoduše proveditelná a současně nevyžadují žádné zásadní změny - není nutné například zazdívat okna, měnit polohu vchodových dveří apod. I když nejsou vaše vstupní dveře v ideálním místě, vždy je možné tuto situaci vylepšit pomocí nápravných prostředků. Zařízení bytu je vaší osobní věcí a ani zde neplatí žádná pravidla o tom, že pokud nevyhodíte pohovku, štěstí se vám bude vyhýbat. Rozbor Feng Shui nabízí taková řešení, která si může dovolit každý z vás, je jen nutné mít trochu času a chuť změnit běh věcí.


Je možné provést Rozbor Feng Shui i pro panelákový byt? nahoru
Ano. Rozbor Feng Shui je možné provést pro jakoukoliv místnost, byt, dům, kancelář, nebo prodejní stánek na náměstí. Nezáleží na velikosti, tvaru nebo stáří budov a místností, ale vždy na vás samotných, chcete-li pomocí Feng Shui změnit svůj život k lepšímu.


Musíme přestěhovat ložnici, (dětský pokoj, kuchyň) pokud je podle Feng Shui na nevhodném místě? nahoru
Ne. Rozbor Feng Shui vždy nabízí taková řešení, která jsou jednoduše proveditelná a současně nevyžadují žádné zásadní změny - není nutné například zazdívat okna, měnit polohu vchodových dveří apod. I když nejsou vaše vstupní dveře v ideálním místě, vždy je možné tuto situaci vylepšit pomocí nápravných prostředků. Zařízení bytu je vaší osobní věcí a ani zde neplatí žádná pravidla o tom, že pokud nevyhodíte pohovku, štěstí se vám bude vyhýbat. Rozbor Feng Shui nabízí taková řešení, která si může dovolit každý z vás, je jen nutné mít trochu času a chuť změnit běh věcí.


Projektová dokumentace a podobné plány bývají často pro laika nesrozumitelné, jaký je plánek, který je součástí Rozboru Feng Shui? nahoru
Plánek, který je součástí Rozboru je jednoduchý a současně přehledný bez zbytečných kót a nesrozumitelných značek. Jsou v něm označena místa, kam je vhodné umístit nápravné prostředky. Je rozdělen podle jednotlivých sektorů, tak, aby bylo zřejmé, které část bytu spadá do jakého sektoru. Protože je plánek součástí Rozboru Feng Shui, jsou jeho jednotlivé části popsány detailně i v Rozboru.


Musím být věřící, nebo mít nějaké zvláštní znalosti, pokud chci, aby nápravné prostředky z Rozboru Feng Shui skutečně fungovaly? nahoru
Ne. Pro umístění nápravných prostředků není potřeba žádné zvláštní schopnosti ani znalosti. V Rozboru Feng Shui je vždy uvedeno, proč a co je potřeba udělat. Jedinou vaší schopností by měla být chuť změnit věci k lepšímu a tím prospět nejen sobě, ale v širší souvislosti i vašemu okolí.


 
Má učení Feng Shui souvislost s magií nebo podobnými vědami? nahoru
Feng Shui není magie ani kouzlo. Je to učení o životě v souladu s přírodou a jejími zákony.
Feng Shui
respektuje i současné nároky na bydlení, techniku a další součástí moderního světa.
Feng Shui
je učení o harmonizaci. S nástupem technické revoluce se lidé stále více odvracejí od přírody a od jejích zákonů. Tím škodí nejen sobě ale i svému okolí. Respektováním přírodních zákonů a principů se dostáváte do klidnějšího a vyrovnanějšího vztahu se svým okolím. Člověk je součástí přírody a proto i respektování přírodních zákonů a vyrovnanosti prvků přinese harmonii do jeho života.


Je možné, že v mém bytě jsou nápravné prostředky na těch správných místech, i když o Feng Shui vůbec nic nevím? nahoru
Většina z nás podvědomě uplatňuje alespoň základní principy Feng Shui v běžném životě, aniž si to uvědomujeme. O takových bytech pak říkáme, že jsme tam "jako doma", i když třeba poprvé v životě.
Jakmile ale dojde ke změně situace, nebo se objeví problém, člověk si jej zcela podvědomě promítne i do zařízení bytu nebo kanceláře. Pak vzniká začarovaný kruh situací, kdy např. narušené vztahy jsou blokovány ještě více nevhodným umístěním dekorace v obývacím pokoji, nebo kanceláři. Tyto a podobné situace vznikají např. při zásadních změnách, jako je nové zaměstnání, změny ve vztahu s partnerem, rodiči, dětmi, stěhováni do jiného bytu, nebo změna dispozice původního bytu apod. Lidé pak mají dojem, že se jim v novém zaměstnání nedaří, že stěhování nebyl ten nejlepší nápad apod. A přitom je možné pomocí jednoduchých změn, zlepšit i situaci, která se zdála neřešitelná.


 
Nemám dobrý pocit z našeho obývacího pokoje, ale můj partner označuje moje výhrady za zbytečné. Je možné řešení, když v bytě bydlíme dva? nahoru
Různí lidé jsou různě citlivé na určité situace a další podněty. Je možné, ze vy máte "jen" nedobrý pocit, ale váš partner má v obýváku např. bolesti hlavy, které ovšem připisuje přílišnému pracovnímu vytížení, nedostatku spánku apod. Pocity a dojmy nám často signalizují problémy ještě dříve,než naplno propuknou, ale někteří z nás jim nepřipisují žádný zvláštní význam, což se může později vymstít. Nápravné prostředky v tomto případě berou v úvahu oba (všechny) obyvatele bytu a jsou navrženy tak, aby jim vyhovovaly.


 
Sousedé z vedlejšího bytu se stále hádají, hluk nás budí i v noci. Žádná domluva s nimi není možná. Je i pro tuto situaci řešení s Feng Shui? nahoru
Nejlepší by samozřejmě bylo, nejdříve si se sousedy promluvit a požádat je, aby trochu ubrali na zvuku a agresivitě. Protože ale "domluva není možná", Feng Shui může situaci zmírnit pomocí nápravných prostředků, které umístíte např. na společné chodbě. Další řešení jsou možná i v bytě, vždy specificky, podle rozložení místnostní a světových stran.


nahoru