PŘÍKLADY ZE SVĚTA

Paříž, pyramida v Louvru

Projekt skleněné pyramidy, která je postavena na nádvoří jedné z nejznámějších světových galerií, projektoval čínský architekt M-Pei.

Všechny principy Feng Shui jsou zde využity co nejlépe. Ve spojení s budovou Louvru jde o neobyčejně vyváženou kompozici, která pozitivně působí na tisíce návštěvníků Paříže.
Hongkong, Bank of China

Administrativní budova čínské banky se svými ostrým hranami jakoby ohrožuje okolo stojící budovy. Sama budova je obrazem tvrdosti, prosperity a moci. Bohužel, její vliv na okolní budovy je negativní. Ve většině ostatních budov, na které Bank of China míří svými hranami, jsou již umístěné nápravné prostředky a nejrůznější architektonická řešení se snaží zmírnit vliv ostrých hran a „mířících jedovatých šípů“.
Indie, Taj-Mahal

Budova Taj-Mahalu je nádherně vyváženou stavbou, která je známá po celém světě.
Vodní kanál, ve kterém se celý obraz této honosné hrobky zrcadlí, znásobuje její sílu. Současně ale míří jako ostrý šíp přímo do středu Taj-Mahalu a tím paradoxně zeslabuje vliv původního vládce, který nechal Taj-Mahal postavit.
Historie potvrdila tuto skutečnost, vládce byl uvězněn svým vlastním synem a zemřel ve věži, s jediným výhledem na své monumentální dílo.