přihlásit / registrovat

stesticko-main-banner
liliana-fibigerova

Astrokonstelace

Liliana Fibigerová

Kurz
09.11.2013 - Saturday 10:00 - 18:00

http://astrodilna.cz/astrokonstelace

   Seminář nám umožní vidět, jak si naše složky stojí, jak spolupracují, která dominuje, jaké nadosobní aspekty je ovlivňují atd., takto lze dojít k lepším kontaktům se vším, co naši osobnost utváří, pospojovat to, co se oddálilo, nebo oddělit to, co se pomíchalo.

Astrokonstelace nám mohou ukázat, jak dobře se známe, v které oblasti si vytváříme o sobě iluze a v čem jsme opravdu silní, které stránky jsou vyvážené, o které se můžeme opřít.

Nejde zde jen o poznání a přijetí svého vnitřního světa, o očistu skrze prožitek sebe sama. Nabízí se daleko více. Poznání, přijetí, katarze, jsou prvními krůčky na dlouhé cestě k získání vědomého postoje a moudré kontroly nad svým osudem. Můžeme dojít k tomu, že ovlivněním své vnitřní reality budeme snáze modelovat a směrovat svůj osud podle vlastních představ.

Co jsou to astrokonstelace?

Astrokonstelace jsou prožitkový seminář, na kterém se pracuje se systémem duševních principů v nás. Pro lepší uchopení těchto principů se užívají astrologické názvy planet, neboť to byla právě astrologie nebo spíše astropsychologie, která tento systém uceleně rozvinula. Slunce, Luna, Venuše a ostatní planety zde reprezentují jednotlivé části naší osobnosti. Přestože je v astrokonstelacích užívaná astrologická terminologie není účast na seminářích podmíněná vědomostmi či zájmem o astrologii jako takovou, ani bližším seznámením se s vlastním horoskopem. Vše potřebné si na začátku a během semináře si o těchto principech řekneme.

Pokud znáte rodinné konstelace, můžete si vytvořit zhruba představu, jak astrokonstelace probíhají. Na rozdíl od rodinných konstelací, které se zabývají především vztahy vnějšími, astrokonstelace pracují převážně se vztahy vnitřními. Vychází se vždy z individuálních dispozic a témat každého účastníka (proto je zapotřebí sdělit své datum narození). V souladu s daným tématem je zde důležitým doplňkem i hudba a symbolika předmětů s tématem astrokonstelací spojených.

Proč to funguje?

Vše, co nás v životě potkává nebo také co nás nepotkává, vše, co vnímáme jako zásah osudu, má původ v nás samých, většinou je to výsledek toho, co se odehrává v našem nevědomí. Staré esoterické pravidlo praví „Jak uvnitř, tak navenek, jak nahoře, tak i dole“.

Astrologie pracuje s tím, „co je nahoře“ a dává to do souvislosti s tím, co se odehrává „dole“, v nás a ve světě kolem nás. Jsme utkáni ze stejného přediva a hýbou námi stejné síly, jaké jsme schopni zahlédnout, poznat a pojmenovat ve vnějším světě i v hvězdném řádu.

Vesmír se zrcadlí v nás a on sám je naše velké zrcadlo.

Cena na místě 800 Kč

Přednáška
18.10.2019 - Friday Závislosti * Petr B. Heřman 16:00 - 18:00

Kurz
19.10.2019 - Saturday Čarokrásky lásky * H.L. Koubíková 10:00 - 15:00

Meditace
21.10.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - Sebepřijetí, smíření * Bc. Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Přednáška
22.10.2019 - Tuesday Odkaz Bhagabadgíty dnešku * Ašvahari Dás 18:00 - 20:00

Přednáška
25.10.2019 - Friday Přednášky o léčení duchovní cestou s Bruno Groeningem * 10:00 - 12:00

Přednáška
29.10.2019 - Tuesday Anthroposofická medicína * MUDr. Hana Sirotková 18:00 - 20:00

NOVEMBER

Přednáška
01.11.2019 - Friday Třetím okem šamana aneb život k žití * Michal Šaman 18:15 - 20:15

Meditace
04.11.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - Odblokování starých traumat * Bc. Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Večerní seminář
05.11.2019 - Tuesday Prožitkový seminář automatické kresby * karmické kreslířky Marcely 18:15 - 20:45

Přednáška
08.11.2019 - Friday Setkáni * Alenka Pastelka 18:00 - 21:00

Večerní seminář
22.11.2019 - Friday Prožitkový seminář automatické kresby * karmické kreslířky Marcely 18:15 - 20:45

Koncert
29.11.2019 - Friday Akustický koncert * ONDŘEJ SMEYKAL 20:00 - 22:00