přihlásit / registrovat

stesticko-main-banner
Judita

Systemické konstelace prosperity, hojnosti a bohatství všeho

Judita Peschlová

Konstelace
29.04.2012 - Sunday 10:00 - 18:00

   Přesvědčení týkající se hojnosti čehokoliv (nikoli pouze financí nebo hmotného zabezpečení jakéhokoli druhu, nýbrž též lásky, kontaktů, pracovních příležitostí, štěstí apod.), prosperity, bohatství, peněz atd. si ve většině případů přinášíme do života již z dětství. Ovlivňují nás i v dospělosti, bez ohledu na to, uvědomujeme-li si to, nebo nikoliv.

Jelikož vznikli v raném období života, a jsou tedy propojeny spíše s emocionálním než racionálním prožíváním, obvykle nejsou přístupné rozumovým korekcím. Někdy stačí málo, „mikropohyb“ v systemické konstelaci, a mnohé v našem bytí se změní, a to přirozeně pozitivně a dle našich skrytých či zjevných přání, snů a vizí. Občas odhalení skrytých limitujících přesvědčení trvá déle, ale vždy se najde způsob, jak je najít pod hlubokými vrstvami našeho nevědomí, vynést je na světlo, a tak eliminovat jejich blokující účinek. Konstelace - ať již finanční nebo jiné – umožňují jako velice účinná a silná technika rozeznat, kde je v našem „systému“ (jímž může být kromě rodiny, rovněž firma, tělo, čili jeho zdraví, vztahy, globální struktury, škola a jiné) narušen řád a přirozený „pořádek“ , jenž často sami narušujeme, nebo je narušil či stále ještě narušuje jiný člen systému. Tím, že před sebou v konstelaci uzříme toto narušení, můžeme poopravit i svůj vlastní vnitřní obraz o sobě, o svých možnostech, šancích a své cestě, o celém systému a jeho fungování. Prostřednictvím zážitku v konstelaci může být řád opět pochopen, přijat a zaveden. Motor našeho bytí bude nasycen novými pohonnými látkami, znovu nastartován a rozběhne se na plný plyn vpřed, nebo pokud chcete vzhůru k vašim hvězdám a snům. Konstelace jednoduše uvolní cestu, a bude již pouze na vás, vydáte-li se po ní…

Cena na místě 999,- Kč

Meditace
21.10.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - Sebepřijetí, smíření * Bc. Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Přednáška
22.10.2019 - Tuesday Odkaz Bhagabadgíty dnešku * Ašvahari Dás 18:00 - 20:00

Přednáška
25.10.2019 - Friday Přednášky o léčení duchovní cestou s Bruno Groeningem * 10:00 - 12:00

Přednáška
29.10.2019 - Tuesday Anthroposofická medicína * MUDr. Hana Sirotková 18:00 - 20:00

NOVEMBER

Přednáška
01.11.2019 - Friday Třetím okem šamana aneb život k žití * Michal Šaman 18:15 - 20:15

Meditace
04.11.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - Odblokování starých traumat * Bc. Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Večerní seminář
05.11.2019 - Tuesday Prožitkový seminář automatické kresby * karmické kreslířky Marcely 18:15 - 20:45

Přednáška
08.11.2019 - Friday Setkáni * Alenka Pastelka 18:00 - 21:00

Večerní seminář
22.11.2019 - Friday Prožitkový seminář automatické kresby * karmické kreslířky Marcely 18:15 - 20:45

Koncert
29.11.2019 - Friday Akustický koncert * ONDŘEJ SMEYKAL 20:00 - 22:00