přihlásit / registrovat

stesticko-main-banner
jiri nohovec

Léčivá energie Šambaly

Jiří Nohovec

Přednáška
09.02.2016 - Tuesday 18:15 - 20:15

http://www.uveritelnaskutecnost.cz

   Povídání o svobodné práci s energií, která kromě harmonie a uzdravení přináší do našeho bytí další zázraky. O čisté víře, nepodmíněné náboženskými dogmaty a přesto tak osvobozující.

Téma přednášky směřuje i k uvědomění, že daleké cesty za poznáním lze uskutečnit i bez nutnosti cestovat po světě a navštěvovat zapomenuté kouty Země. Vesmír, Sluneční soustava, Země – všechno je v neustálém pohybu. Slunce svítí miliardy let a svou energií udržuje život na naší planetě. Z vědeckého hlediska je to fyzikální a chemický proces, ale každý proces je děj – pohyb v čase. A pohyb je energie a energie je život… Když se podíváme mikroskopem na hmotu, dokonce i na „neživou“ uvidíme shluk molekul, poskládaných z neustále vibrujících atomů. Jsou tu ale i síly, jejichž zdroj nejde tak snadno vědecky podchytit. Energie, které nám pomáhají uvědomovat si sami sebe i svět kolem nás. Energie, které nám pomáhají prožívat vztahy s ostatními, vnímat svět a tvořit si v něm ten svůj. Energie, které si předáváme mezi sebou a kterými se vzájemně pomáháme uzdravovat. Dáváme jim různé názvy,obhajujeme jejich účinnost a snažíme se je využívat v různých okamžicích našich životů. Říkáme o nich, že jsou inteligentní – můžeme nějak přijít na to, jestli to opravdu tak je, jak s touto energií lze pracovat, co všechno v sobě nese a co se při tom může dít?....

Cena na místě 100,-

Meditace
21.10.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - Sebepřijetí, smíření * Bc. Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Přednáška
22.10.2019 - Tuesday Odkaz Bhagabadgíty dnešku * Ašvahari Dás 18:00 - 20:00

Přednáška
25.10.2019 - Friday Přednášky o léčení duchovní cestou s Bruno Groeningem * 10:00 - 12:00

Přednáška
29.10.2019 - Tuesday Anthroposofická medicína * MUDr. Hana Sirotková 18:00 - 20:00

NOVEMBER

Přednáška
01.11.2019 - Friday Třetím okem šamana aneb život k žití * Michal Šaman 18:15 - 20:15

Meditace
04.11.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - Odblokování starých traumat * Bc. Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Večerní seminář
05.11.2019 - Tuesday Prožitkový seminář automatické kresby * karmické kreslířky Marcely 18:15 - 20:45

Přednáška
08.11.2019 - Friday Setkáni * Alenka Pastelka 18:00 - 21:00

Večerní seminář
22.11.2019 - Friday Prožitkový seminář automatické kresby * karmické kreslířky Marcely 18:15 - 20:45

Koncert
29.11.2019 - Friday Akustický koncert * ONDŘEJ SMEYKAL 20:00 - 22:00