přihlásit / registrovat

stesticko-main-banner
jiri-nohovec-shamballa

Meditace s Jirkou, Plzeň - Uzdravení vnitřní ženy, muže, kruh

Bc. Jiří Nohovec

Meditace
05.10.2020 - Monday 18:15 - 20:15

http://www.uveritelnaskutecnost.cz

   Souznění, rovnováha mezi niternou Ženou a niterným Mužem je důležitá část vnitřní síly i cesty k nalezení a uvědomění si sebe sama. Ale každý sám za sebe nemůže trvale nahrazovat toho druhého. Žena má být především ženou a muž mužem. Každý má svou jedinečnou roli ve vztahu a vzájemně se doplňují. Propojení muže a ženy vytváří kruh jehož pevnost je dána vnitřní silou těch, kteří ho vytvářejí. Když se žena snaží nahradit muže, dobrovolně se vzdává části své ženskosti, a stejně tak muž, když supluje roli ženy, vzdává se části své mužné síly.

Každá meditace je zaměřena na určité téma a předchází jí krátká přednáška a beseda související s tímto tématem. Při meditacích vstupujeme do svých niterných hladin, objevujeme i tvoříme skryté světy, ve kterých lze nalézt odpověď na jakoukoli otázku i rozpoznání důležitých signálů pro náš život „tady a teď“. Pomocí jednoduchých technik se učíme spolupracovat se svým nitrem i se svým okolím formou, která je příjemná a přijatelná pro všechny. Po meditaci si můžeme (není podmínkou) zážitky v krátkosti rozebrat. Témata se týkají vlastního sebepoznání, sebepřijetí, uvědomění si vnitřní síly i schopností, svého místa v životě, rozvoje osobnosti a také zdraví. Budeme odhalovat a posilovat svá energetická centra (čakry)v souvislosti s jejich vlivem na naše prožívání i psychickou a fyzickou kondici. Výhodou skupinových meditací je jejich vyšší účinnost i prožitek. Meditace jsou podpořeny energií Shamballa. Meditace vede Jiří Nohovec, terapeut s několikaletou praxí a zkušenostmi v této oblasti. Meditace je možno provádět vsedě i vleže. Pro větší pohodlí je dobré mít volný oděv a teplou přikrývku, popř. podložku pro ležení na zemi. Před meditací není vhodné požívat žádné látky s vlivem na smyslové vnímání.

Meditace je možno provádět vsedě i vleže. Pro větší pohodlí je dobré mít volný oděv a teplou přikrývku, popř. podložku pro ležení na zemi. Před meditací není vhodné požívat žádné látky s vlivem na smyslové vnímání
Cena na místě 140,- Kč

Meditace
02.11.2020 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - Knihovna moudrosti * Bc.Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Přednáška
03.11.2020 - Tuesday Imunita z pohledu anthroposofické medicíny * MUDr. Hana Sirotková 18:00 - 20:00