přihlásit / registrovat

stesticko-main-banner
jiri-nohovec-shamballa

Minulá přítomnost - astrální cestování napříč časem

Bc. Jiří Nohovec

Přednáška
22.03.2019 - Pátek 18:00 - 20:00

http://www.uveritelnaskutecnost.cz

   Povídání o cestování vesmírem, návštěvách paralelních světů a úžasných setkáních a poznáních bez použití technických vymožeností dnešní doby. Pouze s pomocí meditačních technik.

Téma astrálního (mimotělesného) cestování je předmětem obsáhlé řady úvah, polemik a diskuzí. V různých podobách je zmiňováno v populárních i odborných médiích. A samozřejmě má své obhájce i zavrhovatele. Ale jako všude i zde platí - Kdo zažije, ztrácí pochybnosti. Mimotělesné cestování známé jako jev O.B.E. (out of body experiences, tj. mimotělesné zkušenosti) může být definováno např. tak jak ho zmiňuje slovník Oxfordské univerzity "The Mind" (1987), totiž jako zkušenost, kterou vnímá osoba mimo fyzické tělo. Je popisováno v různých dobách i kulturách, u lidí mladých i starých, vzdělaných i nevzdělaných, u lidí kteří v astrální cestování věří, ale i u těch, kteří o něm nic nevědí.

Účastníkům celodenního semináře Cesta uplynulou přítomností bude vstupné na přednášku vráceno v den konání semináře.
Cena na místě 120 Kč

Přednáška
22.02.2019 - Pátek Rok 2019 přináší láskyplnost a uvolněnost * Jaroslava Zralíková - Šmardová 18:15 - 20:15

Meditace
25.02.2019 - Pondělí Meditace s Jirkou - téma Vzkaz v láhvi, naplňování přání * Bc.Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Přednáška
28.02.2019 - Čtvrtek Vše o vodě - seminář léčivé meditace * Václav Vodalev 18:15 - 20:15

BŘEZEN

Kurz
01.03.2019 - Pátek Setkani s cestou * Průvodce Cestou: Ivo(š) 18:00 - 22:00

Meditace
04.03.2019 - Pondělí Meditace s Jirkou, Plzeň - Vnitřní mír * Bc.Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Meditace
11.03.2019 - Pondělí Meditace s Jirkou, Plzeň - Zpracování starých traumat * Bc. Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Meditace
18.03.2019 - Pondělí Meditace s Jirkou, Plzeň - Setkání se světelným průvodcem * Bc.Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Přednáška
22.03.2019 - Pátek Minulá přítomnost - astrální cestování napříč časem * Bc. Jiří Nohovec 18:00 - 20:00

Kurz
23.03.2019 - Sobota Cesta uplynulou přítomností - prožitkový seminář * Jiří Nohovec 8:00 - 20:00

Meditace
25.03.2019 - Pondělí Meditace s Jirkou, Plzeň - Splynutí s božskou podstatou * Bc. Jiří Nohovec 18:15 - 20:15