přihlásit / registrovat

stesticko-main-banner
jiri-nohovec-shamballa

Minulá přítomnost - astrální cestování napříč časem

Bc. Jiří Nohovec

Přednáška
22.03.2019 - Friday 18:00 - 20:00

http://www.uveritelnaskutecnost.cz

   Povídání o cestování vesmírem, návštěvách paralelních světů a úžasných setkáních a poznáních bez použití technických vymožeností dnešní doby. Pouze s pomocí meditačních technik.

Téma astrálního (mimotělesného) cestování je předmětem obsáhlé řady úvah, polemik a diskuzí. V různých podobách je zmiňováno v populárních i odborných médiích. A samozřejmě má své obhájce i zavrhovatele. Ale jako všude i zde platí - Kdo zažije, ztrácí pochybnosti. Mimotělesné cestování známé jako jev O.B.E. (out of body experiences, tj. mimotělesné zkušenosti) může být definováno např. tak jak ho zmiňuje slovník Oxfordské univerzity "The Mind" (1987), totiž jako zkušenost, kterou vnímá osoba mimo fyzické tělo. Je popisováno v různých dobách i kulturách, u lidí mladých i starých, vzdělaných i nevzdělaných, u lidí kteří v astrální cestování věří, ale i u těch, kteří o něm nic nevědí.

Účastníkům celodenního semináře Cesta uplynulou přítomností bude vstupné na přednášku vráceno v den konání semináře.
Cena na místě 120 Kč

Koncert
26.04.2019 - Friday Akustický koncert * ONDŘEJ SMEYKAL 18:30 - 21:00

Meditace
29.04.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - Sebedůvěra * Bc. Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

MAY

Meditace
06.05.2019 - Monday Meditace s Jirkou - Uzdravení těla * Bc. Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Meditace
13.05.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - 1.čakra, Tvůrčí síla v nás * Bc. Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Meditace
20.05.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - 2.čakra - Emoce, základ mezilidských vztahů * Bc.Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Meditace
27.05.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - 3.čakra - citové vazby, sebeprosazení * Bc.Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Meditace
27.05.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - 3.čakra - citové vazby, sebeprosazení * Bc.Jiří Nohovec 18:15 - 20:15