přihlásit / registrovat

stesticko-main-banner
pf09-tvoje-cesta-300x88

Prožitkový meditační seminář, Plzeň - Přirozená cesta sebeuvědomění

Jiří Nohovec

Meditace
18.07.2020 - Saturday 13:00 - 20:00

http://www.uveritelnaskutecnost.cz

   První část z volného souboru uzdravujících vedených meditačních cvičení otevírajících bránu do vnitřního vesmíru, vedoucích k jeho harmonizaci, pomáhajících objevovat a propojovat nové i překvapivé rozměry vědomého prožívání. Zdolávání stávajících osobních hranic.

1.Meditace – Naše tvůrčí síla. Propojení s energií Země. Centrum tvůrčí činnosti. Každý máme jinou skladbu nadání, jejichž naplňováním vyjadřujeme svoji jedinečnost a přitom obohacujeme celek, jehož jsme nedílnou součástí. 2.Meditace – Emoce, základ mezilidských vztahů. Je důležité naučit se vědomě volit svou roli v každém vztahu. Uvědomit si ve vztahu sám sebe, svou podstatu. Být sám sebou. Tvořivá síla nám pomáhá vyjadřovat tu nejkrásnější verzi té nejúžasnější představy o sobě. 3.Meditace – Citové vazby, sebeuvědomění. Je důležité uvědomovat si a prožívat své role v různých vztazích a přitom umět vědomě vyjádřit svůj názor a nemít při tom výčitky svědomí. Uvědomovat si svoji jedinečnost a znát svou hodnotu. ČAS: neděle 22.3.2020 od 9.00 – do 16.00 hod REZERVACE: j66@seznam.cz, CENA: 800,- Kč SEMINÁŘEM VEDE: Bc. Jiří Nohovec, tel.: 602 109 786 http://uveritelnaskutecnost.cz/sluzby/meditace/meditace-s-jirkou

Nutné telefonické objednání nejpozději tři dny dopředu na tel.č. 602 109 786, e-mail - j66@ seznam.cz Vstup možný od 12:45 hod ,
Meditace je možno provádět vsedě i vleže. Pro větší pohodlí je dobré mít volný oděv a teplou přikrývku, popř. podložku pro ležení na zemi. Před meditací není vhodné požívat žádné látky s vlivem na smyslové vnímání.
Cena v předprodeji je 800 Kč. Předprodej končí: 15.07.2020
Cena na místě 800,- Kč

Meditace
18.07.2020 - Saturday Prožitkový meditační seminář, Plzeň - Přirozená cesta sebeuvědomění * Jiří Nohovec 13:00 - 20:00

Večerní seminář
22.07.2020 - Wednesday Prožitkový seminář automatické kresby * karmické kreslířky Marcely 18:15 - 20:45

SEPTEMBER

Přednáška
01.09.2020 - Tuesday Deprese jako současný obraz dnešní společnosti z pohledu anthroposofické medicíny * MUDr. Hana Sirotková 18:00 - 20:00