přihlásit / registrovat

stesticko-main-banner
jiri-nohovec-shamballa

Shamballa a vlastní cesta k sebepoznání

Bc. Jiří Nohovec

Kurz
16.02.2013 - Saturday 10:00 - 18:00

   Dvoudenní seminář. Všichni mají všechny vlastnosti, všichni jsou všeho schopni ze všech příčin. Důvodem, proč někdo koná s láskou, někdo s rozvahou, někdo se vztekem, nenávistí, pokorou nebo s jakoukoli jinou pohnutkou je míra do jaké dovolil rozvinout tu konkrétní vlastnost.

Systém Shamballa je označován jako multidimenzionální způsob léčení rozšiřující původní systém Reiki. To je ovšem zjednodušující označení – Shamballa je především cesta. Cesta sebepoznání, uvědomění si svého pohledu i postoje k životu, cesta, po které když se rozhodneme jít, vede naše kroky láskyplně ke sjednocení našeho nitra i prostředí, ve kterém se pohybujeme – a pokud chceme, otevírá nám nové světy.

Shamballa je i vědomé přijetí zodpovědnosti za svůj život. Lze říci, že práce s tímto systémem je práce s „neviditelnem“ vedoucí k viditelným a leckdy překvapivým výsledkům…

Právě tyto překvapivé výsledky se staly základem pro vytvoření semináře zaměřeného na sebepoznání a rozvoj osobnosti. Přestože základem pro tento seminář se stala práce se Shamballou, je určen pro všechny, kteří chtějí zlepšit svůj vztah k sobě samému i ke svému okolí, bez ohledu na to, zda s tímto energetickým systémem pracují nebo by v budoucnu chtěli pracovat. Jinými slovy: účast na semináři není ničím podmíněna. Pokud nepočítám zájem a ochotu na sobě pracovat.

Osou semináře je harmonizace sedmi základních energetických center (čaker) v těle, pomocí řady cvičení a meditací. Jde o soubor jednoduchých technik, jejichž smyslem je naučit každého účastníka pracovat na poznání sebe sama - svého nitra, jeho očištění a otevření se pozitivnímu přijímání přítomnosti. S pozitivní změnou vlastního nitra přichází i pozitivní změna ve vašem okolí, se kterou přichází láska, klid, mír a celková harmonizace. Smyslem semináře je pomoci každému účastníkovi nalézt odvahu žít v přítomnosti, nezatěžovat se minulostí, nebát se budoucnosti…otevřít komunikaci se svým vyšším já a cestu k vyššímu poznání.

Je na místě alespoň v krátkosti vysvětlit, jak vznikla náplň semináře:

Řadu let pracuji s lidmi, v duchovní i fyzické rovině. Snažím se pomáhat těm, kteří se v určité chvíli svého života zastaví a rozhodují se o své další cestě. V létě 2012 jsem své přítelkyni Petře „předával Shamballu“ a při tomto energetickém působení se jí otevřela komunikace s jejím světelným průvodcem. Chvilku trvalo, než se s tímto faktem smířila, ale od té doby téměř každý den prožívá ve spánku zážitky, které se vymykají běžné (fyzické) realitě tak, jak ji známe my. Tyto prožitky se odvíjejí v několika rovinách, prolínají se, navazují na sebe a otevírají nové poznatky nejen o smyslu našeho života, ale i o existenci a fungování paralelních světů nebo lépe řečeno - paralelních životů. A v neposlední řadě i o tom, že čas je iluze, všechno má svůj smysl a ani ten zdánlivě nejsamotnější ze samotných není na tomto světě sám. V průběhu těchto velmi silných a velmi zajímavých prožitků došlo i na postupné pročišťování a otevírání čaker pomocí výše zmiňovaných cvičení. Téměř všechny prožitky každý den společně probíráme ze všech možných úhlů a samozřejmě došlo i na myšlenku předávat tyto zkušenosti ostatním lidem a dát těm, kteří budou chtít, šanci vzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou. Když i náš světelný přítel tento nápad označil za výborný s tím, že je to práce, kterou mám dělat, stalo se mojí zodpovědností proměnit myšlenku v čin.

Tak vznikl seminář, který je, kromě již uvedených cvičení a meditací, proložený vyprávěním úryvků z nevšedních prožitků z vyšších sfér.


Přihlášky:

Jiří Nohovec

Tel: 602 109 786

e-mail: j66@seznam.cz

První den semináře
Cena na místě 1.800,- Kč (sleva možná)

Meditace
22.07.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - Vnitřní mír * Bc.Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Přednáška
24.07.2019 - Wednesday KLUB: ŽIJEME S RADOSTÍ * Miroslav Seko 18:00 - 19:30

Přednáška
31.07.2019 - Wednesday KLUB: ŽIJEME S RADOSTÍ * Miroslav Seko 18:00 - 19:30

AUGUST

Meditace
05.08.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - Fontána lásky * Bc. Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Přednáška
06.08.2019 - Tuesday Projekt Vanus jak společně řešit ekologické výzvy součastnosti * Jakub Schön 18:00 - 22:00

Meditace
19.08.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - Setkání se světelným průvodcem * Bc.Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Přednáška
20.08.2019 - Tuesday Odkaz dávné Indie dnešku * Kéšava Dás 18:00 - 20:00

OCTOBER

Konstelace
05.10.2019 - Saturday Rodinné konstelace * Antonín Konvička 10:5 - 18:00