přihlásit / registrovat

stesticko-main-banner
zmena

Nekoná se - Třetím okem šamana aneb život k žití

Michal Šaman

Přednáška
01.11.2019 - Friday 18:15 - 20:15

   Jsme tvůrci svého osudu nebo je náš osud jen výslednicí dějů? Nemohoucnost jednotlivce jako příčina nemocných lidí, vztahů, společnosti i doby. Nejčastější klamy a úskalí na jakékoliv cestě. Beseda nad aktuálními tématy i konkrétními dotazy posluchačů.

V průběhu přednášky: Prostor pro dotazy a pro besedu. Praktické ozkoušení působení drahých kamenů (karimatka k dispozici ). Na závěr: Krátká meditace (s hudbou) Mgr. Michal Šaman. – duchovní léčitel, terapeut, praktický mystik zabývající se studiem základních duchovních systémů a nauk a jejich praktickým moderním využitím v každodenním životě, zvláště pak při řešení jakýchkoliv problémů a disharmonií, ať již v oblasti fyzické, psychické či duševní. Hlavní používané metodiky, prostředky a činnosti: Modlitba, energetické léčení a harmonizace, vibrační léčení, fytoterapie, drahokamy, Bachovy léčivé květy, psychoterapie, partnerské a rodinné poradenství, duchovní pomoc a ochrana.

Zrušeno.
Cena na místě 100 Kč, dobrovolnýs pěvek.

Přednáška
01.09.2020 - Tuesday Deprese jako současný obraz dnešní společnosti z pohledu anthroposofické medicíny * MUDr. Hana Sirotková 18:00 - 20:00