přihlásit / registrovat

stesticko-main-banner
olga-bufkova

Učení vyššího vědomí šťastného života - Tattatuo

Olga Bufková

Přednáška
20.05.2015 - Wednesday 18:15 - 20:15

http://www.olgabufkova.cz

   je zaměřeno na hloubkovou duchovní očistu a transformaci pomocí Univerzální energie TATTATUO. Je to prapůvodní Univerzální energie a esence naší duše. Pokud ji vyváženě přijímáme a vydáváme, cítíme jistotu, radost a potřebu se učit. Přijímáme nové poznatky, nedělá nám problém udělat změny v životě a cítíme, že život plyne, jde lehce a hravě. A podstatné je, že jsme zdraví, plní síly, přirozeně žijeme, cítíme svoje potřeby a naplňujeme je. Uvědomujeme si život duchovní bytosti ve fyzickém těle a vědomě se učíme vyvažovat duchovní i fyzický svět. Nacházíme sami sebe a tím přestáváme být věčnými hledači smyslu života, protože smyslem života je najít sám sebe.

TATTATUO je energií štěstí, přinášející pocit vlastní hodnoty a důstojnosti lidského života.

 

Učení  se skládá ze tří částí, které na sebe navazují. Jsou to:

 

  

1.Učení Vyššího Já – Očista duše

2.TATTATUO – Návrat k sobě

3.Učení Univerzálních trojúhelníků – Sjednocení

 

Jsou to tři samostatné části, které však tvoří celek. Sjednocení. Abychom dosáhli toho, co chceme, je třeba jít ke svému cíli krok za krokem. Aby k nám energie TATTATUO mohla proudit, je nutno nejdříve očistit programy duše. Jedině tak se zbavíme nánosů tíhy života, které nás drží v pasti nezdarů našich generací a vlastních minulých životů. 

 

Také je nezbytné pochopit, jak hodně nás ovlivnil náš prenatální život, dětství a dospívání. Vztah našich rodičů a vztahy kolem nás. To vše je otištěno v paměti těla a my se podvědomě bráníme určitému způsobu života. Cítíme se nejistí, ohrožení, bezradní a bezbranní v určitých situacích a nevíme proč. Ale naše podvědomá mysl to ví. Je totiž pravdivým svědkem toho, co jsme prožili vteřinu za vteřinou. Mnohokrát jsme byli zraněni a nevyslyšeni, kritizováni a cítili se nechtěně. Strach se zabydlel v našem životě, začal nás svazovat, ovlivňovat náš úspěch a jednání. Začali jsme žít pod kontrolou, byli jsme manipulováni do toho, co jsme nechtěli. V zájmu lásky jsme ztratili sami sebe.

 

Už v dětství jsme se naučili unikat od toho, čeho jsme se báli. A tím jsme se postavili do pozice oběti a od něj je už malý krůček k bolesti a nemocem. Bolest není náhoda, je to zpráva těla o tom, že s ním špatně zacházíme. Nenaučili jsme se zodpovídat za své tělo, život a zdraví. Zdraví je přece přirozený projev života. Zdravá duše, se projevuje svým zdravým a šťastným tělem.

 

Proto prvním krokem je poznání a pochopení toho, co se nám s naším životem stalo. Také je nutné se opět naučit komunikovat se svým tělem a naučit se rozumět jeho řeči. Chceme-li být zdraví, je třeba mít vyváženou energii v těle i ve svém životě. Nerovnováha těla je jako disharmonicky hrající orchestr. Proto je třeba poznat svého fyzického dirigenta, kterým je náš mozek a sjednotit ho. Přimět ho ke spolupráci se svým tělem a duší, protože skutečným neviditelným dirigentem našeho života je duše.   Harmonie, jednota a spolupráce duše, těla a mysli je obsahem celého učení. 

 

Druhým krokem je naučit se pracovat s energiemi, protože základem celého života je energie . Stagnující energie je problémem. V Univerzu je vše v pohybu, proto i naše energie má proudit. Je třeba pochopit, že se nám v životě nemohou splnit naše sny, pokud my a naše sny jsme každý na jiné frekvenci. 

 

Známe-li frekvenci, umíme-li se na ni naladit a používat ji, můžeme potom přejít k třetímu kroku , který je vyvrcholením celého vzdělávání a vytvoří nám celek. A tím je Učení Univerzálních trojúhelníků. Pro nás je to, mimo jiné, sjednocení naší trojjedinosti – což je duše, tělo a mysl. U většiny lidí však existuje oddělenost. Nemůžeme se potom divit, že žijí roztříštěný život s nemocným tělem a zlomenou duší. Jedině sjednocení a spolupráce naší trojjedinosti nám přinese to, po čem všichni toužíme, což je zdraví, hojnost a štěstí. 

 

První  část je relaxačně meditační, vzdělávací a očistná. Odblokování bude provádět lektorka. 

 

Ve druhé části se naučí studenti přijímat a předávat léčivou energii TATTATUO. 

 

Ve třetí části se vše spojí. Každý se naučí pracovat se svým vlastním problémem, ale může pomoci i své rodině i druhým lidem. Pracuje se s kyvadlem, tabulkami a TATTATUO energií. Je možné pomáhat i na dálku.

Cena na místě 120/100 Kč

Meditace
18.11.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - 2.čakra - Emoce, základ mezilidských vztahů * Bc.Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Večerní seminář
22.11.2019 - Friday Prožitkový seminář automatické kresby * karmické kreslířky Marcely 18:15 - 20:45

Meditace
25.11.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - 3.čakra - citové vazby, sebeprosazení * Bc.Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Přednáška
27.11.2019 - Wednesday Genové klíče - 64 archetypů lidské duše * Ing. Ladislav Hulec 18:15 - 20:15

Koncert
29.11.2019 - Friday Akustický koncert * ONDŘEJ SMEYKAL 20:00 - 22:00

DECEMBER

Meditace
02.12.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - 4.čakra - Centrum lásky a vztahů * Bc. Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Přednáška
04.12.2019 - Wednesday Vánoční povídání s Alenkou pastelkou a křest nového 5. CD meditací * 15:00 - 17:00

Přednáška
06.12.2019 - Friday Přednášky o léčení duchovní cestou s Bruno Groeningem * 18:30 - 20:30

Meditace
09.12.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - 5.čakra, Čištění a vyvážení komunikačního centra * Bc.Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Meditace
16.12.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - téma 6.čakra, Otevírání a posilování intuice a paměti * Bc.Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Meditace
23.12.2019 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - 7.čakra, Poznej své možnosti, čerpání energie * Bc.Jiří Nohovec 18:15 - 20:15