Nakladatelství MH Beroun - nabídka knih a průvodců


Alchymistické zahrady Čech Alchymistické zahrady Čech
Josef Dolejší; fotografie Marie Holečková, kresby Zdirad J.K. Čech
. Kniha je věnována velkému zahradníkovi, císaři římskému, korunovanému králi českému a uherskému, Rudolfovi II., rytíři Řádu zlatého rouna a knížeti alchymie u příležitosti jeho 450. narozenin. 155 s.: barev. il. - ISBN 80-903023-8-6 (váz.)
Berounský uličník Berounský uličník
Miloš Garkisch
. Kniha své čtenáře seznamuje s mnohdy pohnutou historií jednotlivých berounských ulic a čtvrtí. V úvodních kapitolách se věnuje prehistorickému osídlení a nejstarším dějinám města s novými pohledy na jeho nejstarší historii ve světle nejnovějších archeologických objevů.
Dolní Berounka Dolní Berounka
Otomar Dvořák, Marie Holečková, putování mikroregionem dolní Berounka
. Publikace, která je v podstatě jakýmsi volným doplňkem ke knize Řeka sedmi jmen, nás podrobně provede obcemi, ležícími pří dolní Berounce. V této oblasti, nepříliš vzdálené od Prahy a plné chat či rekreačních vil, se skrývají zajímavé přírodní jevy, dramatické příběhy a skutečné záhady. ISBN 80-86720-17-9. Vázaná, na křídovém papíře s barevnými fotografiemi, 136 str.
Kamenný svět Kamenný svět
Pavel Kozák, Pavel Bartl, Marie Holečková; fotografie Marie Holečková
. Že megality jsou pozůstatky celosvětové civilizace z dávných dob je dnes již zřejmé. Za menhiry a dalšími kamennými památníky se tentokráte podíváme nejen na nám blízké Sedlčansko ale i do vzdálené Bretaně, Belgie a Barmy. 95 s.: barev. il., plány; 22 cm. - ISBN 80-86720-01-2 (váz.)
obálka knihy Krajinou čertových kamenů Krajinou čertových kamenů
Eva Krafková
. Průvodce po záhadných místech a energiích Kunžaku a okolí. Foto. M. Holečková. Křídový papír, desítky fotografií. Kamenní strážci Kunžaku odhalují svá tajemství ve vyprávění i fotografiích netradičního průvodce této dosud málo probádané krajiny jižních Čech.
Krajinou putující hvězdy Krajinou putující hvězdy
Josef Dolejší
. Průvodce tajemnými místy nyní zavítal do okolí Slaného. Poutavý text opět doprovází fotografie Marie Holečkové. Brož., křídový papír, 120 str. Kladensko a Slánsko od nejstarší historie do současnosti - mohyly, svatyně pohanů i prvních křesťanů, stopy slovanského osídlení, zázračné prameny, kameny i hory - sopky i pozůstatky pravěkých moří - zdá se, že tato průmyslová oblast stále skrývá množství překvapivě krásných míst, která stojí za navštívení.
obálka knihy Magický prsten Jindřichohradecka Magický prsten Jindřichohradecka
Alois Majer, Marie Holečková
. Magická síla kruhu, prstenu a jejich výskyt na Jindřichohradecku. Třetí vydání tohoto unikátního průvodce po zajímavostech města Jindřichův Hradec, Třeboň a jejich okolí, energetických liniích a tajemných kamenech na české i rakouské straně historického Vitorazska, vás seznámí s několika nádhernými výletními trasami dosud tak málo známého příhraničí.
Magickým krajem stoletých lip Magickým krajem staletých lip
Marie Holečková. Netradiční putování krajinou Kamenicka
. Vedle zajímavých knižních fotografií, zabývající se tak zvanou netradiční turistikou po památkách a krásách Kamenicka a okolí budeme putovat naší kamenickou krajinou. Čtenáři se dozví o tajemných silách přírody a starých pověstech a bájích. 111 s.: barev. il.; 22 cm.
Macickým krajem vysočiny Magickým krajem Vysočiny
Foto a Text Marie Holečková
. Vysočina má v současnosti značné množství přitažlivých a také ***tříhvězdičkových turistických cílů. Přesto zde převažují menší města a osady, zdánlivě nezajímavé, kde však nalézáme stopy významných osobností naší nejstarší i novodobé kulturní historie. Putování Kamenickem, Počáteckem a Žirovnickem překvapí bohatostí dosud málo známých památek a přírodních pamětihodností, zejména v oblasti mezi Javořicí a Křemešníkem, kudy se vine hlavní evropská linie úmoří Černého a Severního moře.
obálka knihy Magickým krajem Vysočiny Po skrytých stezkách Domažlicka Rozebráno
Zdeněk Procházka, Zuzana Svobodová
. Průvodcem tajemnými místy historie i současnosti Domažlic a okolí. Vydává nakladatelství MH společně s Nakladatelstvím Českého lesa v Domažlicích. ISBN: 80-238-7355-5, Vazba: brožovaná - V2, Počet stran: 112
obálka knihy Po stopách keltů na berounsku Po stopách Keltů na Berounsku
Dana Frantálová
. První z řady průvodců, připravený ve spolupráci s občanským sdružením Lugh, vás zavede tentokráte do jedné z archeologicky nejhodnotnějších a nejstarších oblastí Čech, do srdce Českého krasu - míst mezi Tetínem a horou Bacínem.
obálka knihy Pole slunečního býka Pole slunečního býka
Otomar Dvořák. Putování krajinou Kralupska
. S esoteričkou Zuzanou Svobodovou a fotografkou Marií Holečkovou jsme se vydali na Turské pole, kde byla svedena mýtická bitva mezi Čechy a Lučany, dobře známá ze Starých pověstí českých. Všude v okolí jsme naráželi na podivuhodné stopy dávného býčího kultu, na pravěká obětiště, na podzemní chodby, na hrůzné prokletí obcí Makotřas, Lidic a Černuce nad Turščem... Ale také jsme přicházeli na zapomenutá místa, které naplnila tichá krása a mocná léčivá síla. Nedílnou součástí vázané knihy na křídovém papíře bude velké množství emotivních barevných fotografií a kreseb.
obálka knihy Řeka sedmi jmen Řeka sedmi jmen
Otomar Dvořák; fotografie Marie Holečková. Od pramene Mže po ústí Berounky
Putování po řece Mži a Berounce od pramene v Českém lese na Bavorském území, přes Tachov, Stříbro, Plzeň, Křivoklát, Beroun, Karlštejn až k soutoku s Vltavou před Zbraslaví u Prahy. Osobní zážitky, místní pověsti, historie, příroda, geologie a hydrologie toku prolíná v barvitém vyprávění s řadou překvapivých objevů. Výpravná publikace velkého formátu s množstvím barevných fotografií. ISBN: 80-7340-050-2, 191 s.; 22 x 23 cm, Vazba: pevná - V8
obálka knihy Santiniho cesta za světlem Santiniho cesta za světlem Novinka
Vladislav Dudák, Marie Holečková, Pavel Kozák, Jan Kroča. Putování po stopách Santiniho Plzeňským krajem s autory Vladislavem Dudákem, Marií Holečkovou, Pavlem Kozákem, Janem Kročou. Fot. M.Holečková, V.Dudák. 95 s. il. Kniha mapuje stavební díla proslaveného architekta Santiniho, který měl v sobě velkého génia a cit pro energii míst, krajiny i staveb. Jeho díla dodnes poutají zaslouženou pozornost.

obálka knihy Skryté symboly pražských zahrad Skryté symboly pražských zahrad
Josef Dolejší.
Do dosud nepřístupných klauzurních zahrad pražských církevních řádů se můžete podívat se zasvěceným průvodcem - historikem Josefem Dolejším. Odhalíte tajemství labyrintu, význam jinanu či tisu, čekají na vás kamenná pohanská božstva i další symboly, které dávají překrásným pražským zahradám hlubší smysl.
obálka knihy Slavní návštěvníci Karlových Varů Slavní návštěvníci Karlových Varů
Stanislav Burachovič
. Ve slavných lázních se léčili tisíce slavných lidí - zajímavé informace o pobytu 55 nejproslulejších osobností. Váz.
obálka knihy Starými stezkami krušnohoří Starými stezkami tajemným Krušnohořím
Václav Pinta
. Netradiční průvodce Krušnohořím upozorňuje nejen na zajímavé turistické cíle v široké oblasti kolem Chomutova, ale zároveň i na staré obchodní trasy, spojené s pradávnou tradicí těžby nerostů a rud s níž vyrůstá historie většiny osad a městeček severozápadu Čech.
obálka knihy Sto léčivých míst jižních Čech Sto léčivých míst jižních Čech
M. Holečková - P. Kozák
. Že některé fotografie dokáží příznivě působit na kvalitu zdraví není žádné tajemství - z edice Tajemná místa autoři vybrali takové, které vás přinejmenším pozitivně naladí. Jsou určeny těm, kteří se ze zdravotních důvodů do nejkrásnějších oblastí jižních Čech nemohou vydat -  právě jim tato dárková publikace tato energeticky silná místa co nejvěrněji a přitom v neotřelých pohledech zprostředkuje. Váz., 83 str. ISBN 80-903023-0-0
obálka knihy Strážci hor a pramenů Strážci hor a pramenů
Otomar Dvořák; meditace Zuzana Svobodová; fotografie Marie Holečková
. Putování Rakovnickem, Křivoklátskem a Džbánskem. Volné pokračování netradičního putování s fotografkou Marií Holečkovou a esoteričkou Zuzanou Svobodovou po Rakovnicku, tentokrát od jihu k severu po stopách bájného draka z utajeného pohoří Džbánu. 111 s.: barev. il.; 22 cm. - ISBN 80-86720-05-5 (váz.)
obálka knihy Strážci posvátných cest Strážci posvátných cest
Otomar Dvořák
. Další z netradičních cestopisů po Čechách - tentokrát tajemné putování Křivoklátskem a Rakovnickem, opět s fotografkou Marií Holečkovou, jejíž emotivní barevné fotografie tvoří nedílnou součást knihy. Zříceniny královských hradů, pravěké mohyly, milníky i barokní sochy tvoří pozoruhodné spojnice s bizarními přírodními útvary, staletými stromy, skalami a zvláštně utvářenými kameny... Vázaná, na křídovém papíře, barevné foto M. Holečková, 128 str.
obálka knihy Tajemná místa Brna a okolí Tajemná místa Brna a okolí
Pavel Kozák
. Autor ve své knize popisuje energetický charakter míst, jejich historický vývoj včetně vědeckých spekulací a nynější podobu místa. Dozvíme se zajímavé informace o mnoha místech, stavbách, kamenech, jeskyních i stromech. 95 str. V5. ISBN 80-903023-9-4
obálka knihy Tajemná místa na samém jihu Čech Tajemná místa na samém jihu Čech
Pavel Kozák
. Průvodce po záhadných místech a energiích krajiny na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. V knize se dozvíte co jsou to ley linie, kde hledat nejen energetické linie a místa, ale i kamenné sestavy, léčivé studánky a památné stromy v českobudějovické kotlině. Již čtvrté vydání.
obálka knihy Tajemná místa od Blaníku k Sušici Tajemná místa od Blaníku k Sušici
Pavel Kozák
. Průvodce po záhadných místech a energiích krajiny českého Meranu. Český Meran je svébytná oblast zasahující do tří krajů, s velmi silnými ley liniemi, ukotvenými v hraničních hvozdech Šumavy - více než stovka energetických pozitivních míst, která v běžných průvodcích nenajdete.
obálka knihy Tajemná místa Plzeňska Tajemná místa Plzeňska
Pavel Kozák.
Putování za neobvyklými místy Plzeňska. Kniha popisuje známá i méně známá díla přírody i člověka, jejich energetické působení a další zvláštnosti.
obálka knihy Tajemná místa Pošumaví Tajemná místa Pošumaví
Pavel Kozák
. Třetí pokračování hledání záhad v oblasti centrální Šumavy a německého příhraničí.
obálka knihy Tajemná místa Prahy Tajemná místa Prahy Rozebráno
Pavel Kozák.
Toulání energetickými místy Prahy a jejího nejbližšího okolí knihou Pavla Kozáka, která Vám nabídne nové pohledy na toto magické město i celou pražskou kotlinu.
obálka knihy Tajemná místa severních Čech Tajemná místa severních Čech
Jan Kroča, Václav Cílek; fotografie Marie Holečková
. Putování časem a krajinou od Sněžníku po Ještěd s úvodním a závěrečným slovem Václava Cílka. V této knize vás autoři seznamují s duší severních Čech. Obsah knihy je rozdělen do devíti oblastí nebo chcete-li magických míst krajiny. 135 s.; barev. il.; 22 cm, váz.
obálka knihy Ve znamení berounského medvěda Ve znamení berounského medvěda
Miloš Garkisch, M. Holečková
. To nejzajímavější i tajemné ve městě Berouně a jeho nejbližším okolí budeme objevovat spolu s autorem knihy Milošem Garkischem. Královské město Beroun a jeho okolí nabízí poutníkům množství unikátních i dosud téměř neznámých zákoutí, kde minulost dodnes zanechala svoje výrazné stopy.
obálka knihy Za tajemstvím zázračných studánek Za tajemstvím zázračných studánek
Milan Pokorný; fotografie Marie Holečková
. Putování za bájnými a současnými prameny, studánkami a studnami Pootaví od Kašperku po Prácheň s místním rodákem Milanem Pokorným za léčivou vodou i pověstmi kraje. 2. vyd. 115 s.: barev. il.; 22 cm. ISBN 80-86720-12-8
obálka knihy Záhady a mystéria Karlovarska Záhady a mystéria Karlovarska
Stanislav Bucharovič
. Další z řady průvodců po tajemných, energetických a mystických místech tentokrát Karlovarska, oblasti termálních proudů a vřídel, ale i ochranných kruhů. Vázaná, křídový papír. Foto M. Holečková.
obálka knihy Živá voda Luhačovicka Živá voda Luhačovicka
Marie Holečková
. Kniha o známých i neznámých místech nejen Luhačovického Zálesí. Kdo poznal nebo se chystá navštívit město Luhačovice, ví, že tyto slavné lázně, to jsou minerální prameny - Vincentka, Amandka, Ottovka a mnoho dalších. V okolí Luhačovic se dají nalézt desítky pramenů života a zdraví, které jsou mnohdy opředené tajemnými pověstmi a často označované jako zázračné. Autorka se podívala i do širšího okolí - projela velkou část Moravského Slovácka. Váz., 120 str. cca 200 barevných fotografií. ISBN 80-86720-18-7
obálka knihy Mapa tajemných míst Mapa tajemných míst
Mapa s vyznačením míst podle knih Pavla Kozáka a dalších autorů z nakladatelství MH

I. Šumava a jižní Čechy
II. Česká Kanada, Třeboňsko, Českokrumlovsko, Českobudějovicko
III. Táborsko, Písecko (Strakonicko)
IV. Praha a z Prahy na jihozápad „10+1“

Objednávejte prosím e-mailem na Nakladatelstvi-MH@seznam.cz nebo v knihkupectví online - Štěstíčko,
kde naleznete všechny knihy a mapy Nakladatelství MH. Vyprodané knihy se mohou objevit v našem antikvariátě.

Nakladatelství MH

Máchova 789
266 01 Beroun
Tel/fax: 311611393
e-mail: Nakladatelstvi-MH@seznam.cz

zpět na úvodní stranu Nakladatelství MH


Štěstíčko | Časopis | On-line knihkupectví Štěstíčko